Ledare

gino-carinciNär jag startade Åby Fasad tillsammans med min far och farbror 1976 gjorde vi det med ambitionen att bygga upp ett företag som bidrar till att förnya fasadbranschen genom att stå för ett utpräglat kvalitets­tänkande ända ner på detaljnivå. I dagsläget är vi ett trettiotal anställda som tillsammans omsätter drygt 35 miljoner kronor. Vi är Östergötlands ledande fasadentreprenör med huvudfokus på Norrköping, Finspång, Linköping och Söderköping.

En avgörande milstolpe i företagets utveckling var när vi byggde den fastighet i Navestads industriområde som numera är vårt kontor. Vid sidan av min VD-­roll är jag bland annat engagerad i SPEF, Sveriges Murnings­ och Putsentreprenörförening, en branschorganisation som i mångt och mycket stakar ut riktningen för mur­ och putsbranschens utveckling. Jag har haft flera olika roller inom SPEF och fick bl a förtroendet att vara ordförande mellan år 2008-2014. Inom SPEF pågår ett intensivt arbete med att höja branschens renommé och kompetensnivå, bland annat genom gesäll­ och mästarbrev för murare samt genom att utbilda och certifiera medlemsföretagen.

Jag har även suttit med i Sveriges Bygg­industriers förbundsstyrelse där jag under nio år förde småföretagens talan. För mig är det naturligt att engagera mig för att vara med och driva på branschutvecklingen. En av våra främsta deviser är hållbart byggande. När en kund väljer att kontakta oss kan de vara säkra på att arbetet utförs med hög kvalitet i alla led. Ett exempel på vårt utpräglade kvalitetstän­kande är vår omfattande satsning på löpande kompetensutveckling av våra anställda som för oss är en självklarhet.

Vår framtida målsättning är att stärka vår position som Östergötlands ledande fasadentreprenör. När man väljer att anlita oss kan man vara helt trygg i vissheten att vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra ett långsiktigt hållbart arbete!

Gino Carinci, vd Åby Fasad AB

Info Vi använder tredjepartscookies i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen. För mer information läs våran integritetspolicy. Jag godkänner